За вас, родители

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет  – линк

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – линк 

ПОМОЩНИК ЗА РОДИТЕЛИ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА COVID-19

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка